GEZINSHUIS BORNE

Grotestraat 138, 7622 GP Borne Phone: (06) 21964440 | Email: info@gezinshuisborne.nl
Gezinshuizen zijn bij uitstek de plek waar beschadigde en getraumatiseerde kinderen de helende kracht van het gewone leven ervaren. Gezinshuisouders stellen hun huis, hart en dagelijks leven open. Bij dit werk is een goede organisatie van het gezinshuis van belang én dat er kwalitatief hoogwaardige (jeugd)zorg wordt geboden aan de jongere.Voor dit aspect; het bereiken, ontwikkelen en vasthouden van kwaliteit van een gezinshuis, is het Keurmerk Gezinshuizen ontwikkeld. Een belangrijk instrument want: Keurmerk Gezinshuizen Het Keurmerk Gezinshuizen bevordert de doorlopende aandacht voor kwaliteit ín het gezinshuis en het Keurmerk Gezinshuizen bewijst de kwaliteit van het gezinshuis aan derden; gemeenten, verwijzers en andere instanties. Het Keurmerk Gezinshuizen streeft kwalitatieve zorg na voor de kinderen en jongeren die worden opgevangen in een gezinshuis. Door de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis te stimuleren en te versterken.Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Gecertificeerde gezinshuizen onderschrijven dit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken. Gezinshuis Borne heeft op 3 februari 2014 haar keurmerk behaald. Jaarlijks is deze verlengd na het afnemen van de externe ISO audit. Toepasbaarheid Het ontwikkelde kwaliteitssysteem is toepasbaar voor alle zorgsectoren: jeugdzorg, AWBZ, GGZ en LVG. Het Keurmerk is tevens toepasbaar in alle mogelijke organisatievormen van een gezinshuis: loondienst, franchise of vrijgevestigd/particulier. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.